به سبک آشپزخانه خود توجه کنید
اجاق گاز مناسب به زیبایی طراحی آشپزخانه تأکید می کند ، در حالی که عملکرد و روش های گرمایش را مطابق با سبک آشپزی شما ارائه می دهد.

با قدرت پخت و پز آشنا شوید

مشخصه های زیبایی طرح ، آشپزخانه های سبک مدرن ، خطوط تمیز و رنگ های متضاد را که امضای سبک هستند ، به مناطق کنترل و حرارت می رسانند.

آشپزی فقط تفاوت خام و پخته نیست. در حالی که غذای پخته مقصد است ، پخت و پز در مورد سفر است - چگونه می توان حرارت را از غذای نرم به ترد ، ملایم به طعم دار ، گندیده و کاملاً ترکیب کرد. انتخاب منبع حرارتی مناسب برای مواد اولیه و تکنیک پخت ، کلید ایجاد طعم های عمیق تر ، بافت کامل و گردآوری هر یک از اجزای روی یک بشقاب به طور هماهنگ است. از جوشیدن تا طعم دادن ، پخت و پز سطحی حرارت را با سرعت مناسب برای ایجاد و تمرکز طعم ها ایجاد می کند ، یا طعم های جدیدی ایجاد می کند که یک ظرف را پیچیده تر می کند.